REGULAMIN POŁOWU RYB I                                                                                                                           

 

                          REKREACYJNEGO PRZEBYWANIA


na stawach w Dzięczynie w dzierżawie Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego Perkoz.

 

 

ROZDZIAŁ I

OPŁATY

Art.1

Zezwala się na wędkowanie za wniesieniem opłaty wyznaczonej przez Zarząd Stowarzyszenia, opłatę należy wykupić przed wędkowaniem w wyznaczonych miejscach:
- u  gospodarza wód.                                                                                                                    

- w miejscach przez niego wyznaczonych.

Zezwolenie na połów ryb zgodnie z regulaminem, ma prawo nabyć każda osoba posiadająca kartę wędkarską – gospodarz łowiska nie jest upoważniony do kontroli posiadania karty wędkarskiej.                                                                                         

 

 

ROZDZIAŁ II

WĘDKOWANIE

Art. 1

Wprowadza się dzienne/tygodniowe limity połowu następujących gatunków ryb:
1. Karp  - łącznie 1 szt. w tygodniu liczone od poniedziałku do  niedzieli.
2. Szczupak, sandacz i pstrąg, lin łącznie 2 szt.  w tygodniu liczone od poniedziałku do niedzieli

3.  Łączna waga ryb które można zabrać w ciągu doby to do 3 kg - dotyczy  stawów które nie podlegają zasadzie złów i wypuść.


4. Okresy ochronne:

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia.

- sandacz od 1 stycznia do 31 maj.

 

5. Dolne wymiary ochronne:

- szczupak 60 cm.

- sandacz 50 cm

- lin 30 cm

- karp 40 cm

- płoć 20 cm

- wzdręga 20 cm

- okoń 18 cm

- węgorz 60 cm

- jaź 30 cm

 

 

ART. 2

Wprowadza się górne wymiary ochronne ryb:

1. Szczupak, sandacz od 80 cm

2. Karp powyżej 3 kg

3. Okoń 40 cm

4. Leszcz 50 cm

5. Lin 50 cm

6. Płoć 40 cm

7. Wzdręga 40 cm

7. Całkowity zakaz zabierania jesiotra

8. Całkowity zakaz zabierania amura

                                                                                                                                                          

Art. 3

Zasady wędkowania:


1. Wędkowanie odbywa się tylko i wyłącznie z brzegu lub z pomostu na maksymalnie 2 wędki metodą gruntową lub spławikową.

1.a) łowiąc metodą spinningową  można wędkować wyłącznie na 1 wędkę- spinning.

2. Zakaz łowienia na terenie zajętym przez Organizatora Zawodów Wędkarskich.
3. Zakaz łowienia nocą z wyjątkiem dni wyznaczonych i zatwierdzonych przez zarząd    stowarzyszenia( nie dotyczy sekcji karpiowej i sumowej)                                                                                                                           

4. Na stawie ,, Sportowym” i ,,Dużym” obowiązuje zasada ,, Złów i Wypuść” z wyjątkiem suma.                                                                                                                                                           

5. Każdy wędkarz łowiący na stawach Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego powinien posiadać matę do bezpiecznego wyczepiania złowionych ryb, które obejmuje okres lub wymiar ochronny oraz podbierak o wielkości proporcjonalnej do wielkości łowionych ryb.                                                                                                     

6.Wprowadza się rejestr połowu, w którym należy bezzwłocznie po złowieniu ryby którą wędkarz zabiera (koniecznie przed ponownym  ,,zarzuceniem” wędki na którą dana ryba została złapana) dokonać wpisu i zaznaczyć że ryba została zabrana, zgodnie z obowiązującym limitem, dotyczy to stawu kwadrat i trójkąt.

 

                                                                       Art. 4

Godziny wędkowania w różnych okresach:

1. Od Stycznia do końca lutego od 8 do 16

2. Od początku marca do końca marca od 7 do 18

3. Od początku kwietnia do końca kwietnia od 6 do 19

4. Od początku maja do końca sierpnia od 5 do 19

5. Od początku września do końca września od 6 do 19

5. Od początku października do końca października od 6 do 18

6. Od początku listopada do końca listopada od 7 do 16

7. Od początku grudnia do końca grudnia od 8 do 15

 

Nocka zaczyna się o godzinie 22 i kończy o godzinie 6

Godziny te nie dotyczą wędkarzy z sekcji karpiowej i sumowej.

 

         

 

ROZDZIAŁ III

UTRZYMANIE PORZĄDKU

Art1

Wędkarz i osoba mu towarzysząca przed wędkowaniem zobowiązana jest sprawdzić stanowisko pod względem porządku.
1. W razie stwierdzenia nieporządku doprowadzić w/w stanowisko do stanu użytkowania przed i po wędkowaniu                                                                                                               

 2. Zabrania się:                                                                                                                               

- Wrzucania żaru z grilla lub ogniska do pojemników, worków na śmieci, wody i lasu.                      

– Wyrzucanie niedopałków papierosów do wody lub na brzegu łowiska (każdy palący wędkarz lub towarzysz powinien posiadać pojemniczek na tzw.  pety)                                       

3.Zakaz palenia ogniska 100 m. od ściany lasu

4 Odpady- opakowania po zanętach, przynętach, puszki, butelki itd. osoba wędkująca jest zobowiązana zabrać z sobą opuszczając stanowisko na którym łowiła.

 

Art2

 

1. Pozostali użytkownicy terenu  i korzystający z rekreacji zobowiązani są do utrzymania czystości na zajmowanym terenie.

 

ROZDZIAŁ IV

ZAKAZY

Art.1

Zabrania się:                                                                                                                                 

1. Kąpieli
2. Łowienia z łodzi i jednostek pływających z wyjątkiem wywózki zestawów  łódkami zdalnie sterującymi z napędem elektrycznym.
3. Łowienia bez wymaganych dokumentów
4. Zakaz używania na stawach łodzi z silnikiem spalinowym i skuterów wodnych                    

5. Zakaz parkowania w miejscach niedozwolonych i oznaczonych znakiem zakazu wjazdu.                                                                         

6. Zakaz niszczenia roślin brzegowych.                                                                                                            

7. Zakaz głośnego zachowania się szczególnie w nocy.                                                                       

8. Zakaz nęcenia surowymi ziarnami.                                                                                         

9. Zakaz stosowania plecionki jako linki głównej ( nie dotyczy metody spinningowej oraz   podczas połowów suma)                                                                                                           

10. Zakazy wymienione w Rozdziale II Art.3 u 2,i 3                                                                

11. Zakaz wędkowania i przebywania w miejscach wydobycia kruszywa.                              

12. Zakaz stosowania jako przynęty ryb uznanych za inwazyjne, takich jak czebaczek amurski, sumik karłowaty itd.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

KARY

Art.1

Za naruszenie zasad niniejszego Regulaminu osoba wędkująca, biwakująca i osoby im towarzyszące  podlegają karze:
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Cofnięcia zezwolenia na wędkowanie i wykluczenie z członkostwa.                                                                                   

3. Pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej.

4. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Koleżeński zostaje wstrzymane zezwolenie na wędkowanie. 

 

 

ROZDZIAŁ VI

KONTROLA

Art.1

Do kontroli przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu upoważnieni są:
1. Strażnicy i wszyscy członkowie Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego.
2. Państwowa i Społeczna Straż Rybacka i Leśna
3. Policja

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.1

1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku.                                                                                                                                                                                                                            

2. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku będą pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.                                                                                                              

3. Osoby wykupujące zezwolenie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich fotografii i materiałów filmowych przez stowarzyszenie nieodpłatnie.                                                        

4. Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje usunięcie z łowiska bez zwrotu kosztów a także odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości.                                                                                                           

5. Wykupując zezwolenie wyrażam zgodę na dokonanie przez opiekuna łowiska, strażników i członków zarządu kontroli środka transportu w przypadku podejrzenia o zabranie ryb niezgodne z regulaminem lub innego niewłaściwego zachowania.                                                                                                                                                                       

6. Każdy z członków ma obowiązek przepracować co najmniej 5 godzin w roku na rzecz Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego. Prace te wyznacza Zarząd Stowarzyszenia.                                                                                                                           

7. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie przebywające na terenie Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego.

 

 

Art.2

Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd Koleżeński.

 

Art. 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem rejestracji Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego

 

 

                                                                      Art. 4

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

                                                                 

                                                               

                                                                      Art. 5     

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontrolowanego odłowu danego gatunku ryb, który w nadmiarze zagraża populacji innych gatunków.      

 

 

 

Zasady Wędkowania na Stawie Sportowym:

 

- Stosowanie zasady No Kill czyli wszystkie ryby złowione zostają wypuszczone do tego samego zbiornika

- Godziny Wędkowania zgodnie z regulaminem

- Wędkować w nocy można tylko z soboty na niedziele w okresach ustalonych i podanych przez Zarząd Stowarzyszenia ( nie dotyczy sekcji karpiowej, sumowej oraz zawodów sumowych i karpiowych, zawody nocne można zorganizować od piątku do niedzieli).

- Zakaz przetrzymywania złowionych ryb z wyjątkiem zawodów

- Organizator zawodów ponosi odpowiedzialność za dobrostan złowionych ryb i w razie niewłaściwego przechowywania złowionych ryb ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne upadki.

- Każdy zawodnik podczas zawodów musi posiadać 2 co najmniej 3 metrowe siatki do przechowywania złowionych ryb.

- Złowione karpie podczas zawodów muszą być przetrzymywane w workach karpiowych na takiej głębokości aby mogły swobodnie pobierać tlen z wody.

- Złowione amury i jesiotry muszą być jak najszybciej wpuszczone do wody

- każdy wędkarz musi posiadać matę do wyczepiania ryb oraz podbierak o wielkości proporcjonalnej do wielkości łowionych i występujących na łowisku ryb.

- W przypadku złowienia suma należy go zabrać lub przekazać go gospodarzowi łowiska, nie wolno go wpuścić do żadnej z wód Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego.

- Zalecane jest umiarkowane stosowanie ilości zanęty.  

- Podczas zawodów ważenie i wypuszczanie złowionych ryb powinno odbywać się co 4 godziny.

 

 

 

 

Zasady Wędkowania na Stawie Dużym:

 

- Stosowanie zasady No Kill czyli wszystkie ryby złowione zostają wypuszczone do tego samego zbiornika

- Godziny Wędkowania zgodnie z regulaminem

- Wędkować w nocy można tylko z soboty na niedziele w okresach ustalonych i podanych przez Zarząd Stowarzyszenia ( nie dotyczy sekcji karpiowej, sumowej oraz zawodów sumowych i karpiowych, zawody nocne można zorganizować od piątku do niedzieli)

- Zakaz przetrzymywania złowionych ryb z wyjątkiem zawodów

- Organizator zawodów ponosi odpowiedzialność za dobrostan złowionych ryb i w razie niewłaściwego przechowywania złowionych ryb ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne upadki.

 

- Każdy zawodnik podczas zawodów musi posiadać 2 co najmniej 3 metrowe siatki do przechowywania złowionych ryb.

- Złowione karpie podczas zawodów muszą być przetrzymywane w workach karpiowych na takiej głębokości aby mogły swobodnie pobierać tlen z wody.

- Złowione amury i jesiotry muszą być jak najszybciej wpuszczone do wody

- każdy wędkarz musi posiadać matę do wyczepiania ryb oraz podbierak o wielkości proporcjonalnej do wielkości łowionych i występujących na łowisku ryb.

- W przypadku złowienia suma należy go zabrać lub przekazać go gospodarzowi łowiska, nie wolno go wpuścić do żadnej z wód Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego.

- Zalecane jest umiarkowane stosowanie ilości zanęty. 

- Podczas zawodów ważenie i wypuszczanie złowionych ryb powinno odbywać się co 4 godziny.

- Zakazuje się stosowania łodzi, pontonów oraz innych jednostek pływających z wyjątkiem wywózki zestawów łódkami zdalnie sterującymi z napędem elektrycznym ( nie dotyczy zawodów karpiowych oraz sumowych)

 

 

 

 Zasady podczas organizacji zawodów:

 

Organizator zawodów zewnętrznych opłaca składkę w wysokości wyznaczonej przez Zarząd Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego Perkoz przed rozpoczęciem zawodów za każdego startującego zawodnika niezależnie od przynależności ( członkowie PSW Perkoz startujący w takich zawodach też wnoszą tą opłatę)

 

- zawody spławikowe mogą trać maksymalnie 4 godziny, zawodnicy muszą posiadać 2 siatki co najmniej trzy metrowe

 

- zawody feederowe mogą trwać maksymalnie 6 godzin, zawodnicy muszą posiadać 2 siatki co najmniej trzy metrowe

- zawody nocne odbywają się w miesiącach od maja do września od godziny 18 do godziny 6. Podczas tych zawodów musi być trzykrotne warzenie ryb co 4 godziny. Zawodnicy muszą posiadać 2 siatki co najmniej trzy metrowe.

- każdy zawodnik musi posiadać matę do wyczepiania ryb oraz podbierak o wielkości proporcjonalnej do wielkości łowionych i występujących na łowisku ryb.