MAJ/CZERWIEC 2017 - Ręczne usuwanie nadmiaru roślinności podwodnej

 

11 LIPCA 2016 - Mechaniczne wygrabianie zielska na dużym stawie

19 MARCA 2016 - Wygrabianie zielska na dużym stawie

20 LUTY 2016 - Budowa podium przy stawie sportowym

KONIEC KWIETNIA 2015 Budowa zadaszenia nad stołami przy Stawie Sportowym

MARZEC 2015 Czyszczenie rowu przy Stawie Kwadrat

LUTY/MARZEC 2015 Faszynowanie stanowisk na Stawie Kwadrat

20.12.2014 Oprysk rekultywacyjny na Stawie Trójkąt

19.11.2014 Druga rekultywacja pod okiem prof Podsiadłowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Druga połowa czerwca 2014 - wykopanie rynien - nowych stanowisk na Stawie Kwadrat od strony Dużego Stawu

13 czerwca 2014 - czyszczenie Stawu Sportowego i Stawu Dużego z nadmiaru roślinności

9-16 maja 2014 - czyszczenie stanowisk na Stawie Sportowym z nadmiaru roślin

5 maj 2014 - odnowienie zewnętrznej elewacji Barakowozu

15 kwietnia 2014 - Zarząd PSW Perkoz zaplanował malowanie zewnętrznej elewacji barakowozu Gospodarza Wody

20 luty 2014 - druga kładka na Dużym Stawie

7 luty 2014 - pierwsza kładka na Dużym Stawie

4 luty 2014 - druga kładka na Stawie Kwadrat

3 luty 2014 - pierwsza kładka na Stawie Kwadrat

 10 stycznia 2014 - poszerzanie wjazdu na cypel od strony barakowozu

20 grudnia 2013 - faszynowanie cypla w stronę barakowozu i cypla piaskowego

2013 - faszynowanie stanowisk na Stawie Sportowym