OPŁATY NA ROK 2023

OPŁATY JEDNODNIOWE:

1. Dniówka 30 zł

2. Zawody dniówka 30 zł

3. Zawody nocka 60 zł

                                                                                                                             

Opłatę należy wykupić przed wędkowaniem w barakowozie

 

OPŁATY DLA CZŁONKÓW  PSW PERKOZ

1. Opłata członkowska pełna -460 zł (osoby które odpracowały czyn w roku 2022 płacą 360 zł)

2. Uczący się członkowie stowarzyszenia w wieku od 16 do 24 lat oraz emeryci będący członkami stowarzyszenia którzy ukończyli 65 rok życia wnoszą opłatę w wysokości 340 zł (osoby które odpracowały czyn w roku 2022 płacą 240 zł)

3. Młodzież w wieku do lat 15 będąca kandydatami stowarzyszenia jest zwolniona z opłat wędkując na jedną wędkę.

                                                                       

4. Opłata dla nowych członków to 660 zł pełna i 540 zł ulgowa dla emerytów i uczących się. ( Na kwoty te składa się wpisowe 200 zł plus opłata członkowska ), opłatę wpisową muszą też uiścić osoby które w roku poprzednim nie opłaciły składki członkowskiej.

 
Osoby chcące wykupić kolejne roczne zezwolenie na wędkowanie na naszym łowisku muszą przygotować swoją legitymację oraz pieniądze  i dostarczyć do Gospodarza Wody pana Stanisława do Dzięczyny. Należy pamiętać o tym żeby opłacić składkę przed pierwszym wędkowaniem !
 
Członkowie którzy nie wypełnili jeszcze deklaracji członkowskiej są proszone o jej wypełnienie, druki deklaracji znajdują się u Gospodarza Łowiska.
 
 
 
Gospodarz łowiska będzie przyjmował opłaty od 07.01.2023 do 31.03.2023
Od 01.04.2023 nie będzie już możliwości dokonania opłaty składki członkowskiej.