OPŁATY NA ROK 2021

OPŁATY JEDNODNIOWE:

1. Dniówka 25 zł

2. Zawody dniówka 25 zł

3. Zawody nocka 50 zł

                                                                                                                             

Opłatę należy wykupić przed wędkowaniem w barakowozie

 

OPŁATY DLA CZŁONKÓW  PSW PERKOZ

1. Opłata członkowska pełna -300 zł

2. Uczący się członkowie stowarzyszenia w wieku od 16 do 24 lat oraz emeryci będący członkami stowarzyszenia którzy ukończyli 65 rok życia wnoszą opłatę w wysokości 200 zł

3. Młodzież w wieku 14-16 lat będąca kandydatami stowarzyszenia  wnosi opłaty w wysokości 200 zł wędkując na jedną wędkę 

                                                                       

4. Opłata dla nowych członków to 500 zł pełna i 400 zł ulgowa dla emerytów i uczących się. ( Na kwoty te składa się wpisowe 200 zł plus opłata członkowska ), opłatę wpisową muszą też uiścić osoby które w roku poprzednim nie opłaciły składki członkowskiej.