OPŁATY NA ROK 2022

OPŁATY JEDNODNIOWE:

1. Dniówka 30 zł

2. Zawody dniówka 30 zł

3. Zawody nocka 60 zł

                                                                                                                             

Opłatę należy wykupić przed wędkowaniem w barakowozie

 

OPŁATY DLA CZŁONKÓW  PSW PERKOZ

1. Opłata członkowska pełna -300 zł

2. Uczący się członkowie stowarzyszenia w wieku od 16 do 24 lat oraz emeryci będący członkami stowarzyszenia którzy ukończyli 65 rok życia wnoszą opłatę w wysokości 200 zł

3. Młodzież w wieku 14-16 lat będąca kandydatami stowarzyszenia  wnosi opłaty w wysokości 200 zł wędkując na jedną wędkę 

                                                                       

4. Opłata dla nowych członków to 500 zł pełna i 400 zł ulgowa dla emerytów i uczących się. ( Na kwoty te składa się wpisowe 200 zł plus opłata członkowska ), opłatę wpisową muszą też uiścić osoby które w roku poprzednim nie opłaciły składki członkowskiej.

 
Osoby chcące wykupić kolejne roczne zezwolenie na wędkowanie na naszym łowisku muszą przygotować swoją legitymację i pieniądze w woreczku , który należy dostarczyć do Gospodarza Wody pana Stasia do Dzięczyny.. Należy pamiętać o tym żeby opłacić składkę przed pierwszym wędkowaniem !
 
Gospodarz łowiska będzie przyjmował opłaty od 03.01.2022 do 31.03.2022
Od 01.04.2022 nie będzie już możliwości dokonania opłaty składki członkowskiej.